CEV ZA SAKUPLJANJE KRVI

Greiner Bio-One razvija i proizvodi visokokvalitetne plastične proizvode za medicinske, farmaceutske i biotehnološke studije i istraživanja. Danas je to globalna kompanija sa više od 2300 zaposlenih i 28 podružnica.

MiniCollect®, Sera tube sa gelom, 0,8 ml, žuti čep

To je gel cijev koja se koristi za dobivanje seruma iz krvi.

MiniCollect®, tuba sa K3 EDTA, 0,25-0,5 ml, ljubičasti poklopac

To je epruveta koja sadrži K3 EDTA antikoagulant koji se koristi za dobijanje pune krvi.

MiniCollect®, litijum heparin tuba, 0,5-1ml, zeleni čep

To je epruveta koja sadrži litijum heparin antikoagulant koji se koristi za dobijanje heparinizovane pune krvi ili plazme.

MiniCollect®, Complete, Z Sera CA, 0,5-1 ml, Red Cap

To je cijev sa aktivatorom ugrušaka koji se koristi za dobijanje seruma iz krvi.