HEMOCUE WBC ANALYZER

Karakteristike:

 

 • Materijal uzorka: kapilarna ili venska (EDTA) puna krv.
 • Opseg mjerenja: 0,3-30,0 x 109/L (300-30000/mm3, 300-30000/µL).
 • Rezultati: Za oko 3 minute.
 • Volumen uzorka: 10 µL.
 • Težina: 600 g (1,32 funte) sa instaliranim baterijama.
 • Napajanje: AC adapter ili baterije.
 • Radna temperatura: 15-35 °C (59-95 °F).
 • Interfejs: Štampač i PC.
 • Kontrola kvaliteta: Ugrađeno “selftest”. Sistem se može provjeriti korištenjem tekućih kontrola.
 • Kalibracija: Dizajnirano da uspostavi saglasnost sa ručnom svetlosnom mikroskopijom. Analizator je tvornički kalibriran i nije mu potrebna daljnja kalibracija.
 • Preciznost: Korelacija od 0,99 u poređenju sa automatskim brojačima ćelija.
 • Skladištenje za HemoCue® WBC analizator: Analizator se može čuvati na temperaturi od 0-50 °C (32-122 °F).
 • Čuvanje za HemoCue® WBC mikrokivete: Mikrokivete se čuvaju na 15-35°C (59-95°F),
 • Vratite poklopac odmah nakon što se kivete uklone iz kontejnera

Metoda:  Sredstvo za hemolizu lizira crvena krvna zrnca u mikrokiveti, a sredstvo za bojenje boji bijele stanice. Napravljeno je nekoliko slika obojenih bijelih stanica i ćelije su identificirane. Broj ćelija se računa analizom slike u analizatoru.
Princip:  Mikrokuveta služi kao kontejner za uzorke i reakciona komora. Mikrokuveta je samo za jednokratnu upotrebu. Uzorak krvi od približno 10 µL se uvlači u šupljinu kapilarnim djelovanjem. Mikrokuveta se stavlja u analizator. Rezultat se postiže za oko 5 minuta.