HASVET ANALIZATOR MLIJEKA

Karakteristike:

  • Jednostavan za upotrebu: jednostavan za rukovanje, održavanje, kalibraciju i instalaciju
  • Prenosiv i kompaktan dizajn
  • Potrebna je vrlo mala količina mlijeka
  • Mala potrošnja energije
  • Bez upotrebe opasnih hemikalija
  • Jedna godina pune garancije
  • Podešavanje tačnosti mjerenja može se izvršiti preko korisničkog RS 232 interfejsa
  •  ESC POS podrška za štampač
  • Samokalibracija dva uzorka

Uvjeti okoline:
Temperatura ambijentalnog zraka: 10°C – 40°C (opcija 43°C)
Temperatura mlijeka: 1°C – 40°C
Relativna vlažnost: 30% – 80%

Električni parametri:
AC Napon napajanja: 220V/110V
DC Napon napajanja: 12V do 14,2V
Potrošnja energije: 30W max