FUJI DRI-CHEM NX600V IC POTPUNO AUTOMATSKI UREĐAJ ZA VETERINARSKU BIOKEMIJU

 • 23 kolorimetrijska testa + 3 testa elektrolita (Na, K, Cl), c-CRP testovi na markere upale i QC kartice sa rokom trajanja od 18 mjeseci sa japanskim potpisom o tehnologiji i jednostavnosti upotrebe
 • Jednostavan za upotrebu uz mogućnost postavljanja potrošnog materijala za više od jednog testa istovremeno
 • Automatsko pipetiranje i automatsko razrjeđivanje
 • Minimalno 120 kolorimetrijskih testova na sat, 128 kombinovanih testova
 • Vrijeme mjerenja: kolorimetrija 2 – 6 min/test, elektroliti 1 min/3 test (Na, K, Cl)
 • Vrsta uzorka: plazma, serum, puna krv
 • Količina uzorka: kolorimetrija 10 µL/ test, elektroliti 50 µL/ 3 testa (Na, K, Cl)
 • Veliki i napredni ekran osetljiv na dodir od 7 inča
 • Izračuni Na/K, Anion GAP, ALT/AST, BUN/CRE, ALB/Glob, Globulin
 • Dizajn kliznog poklopca koji omogućava uštedu prostora i jednostavnost korištenja
 • Ugrađeni termalni štampač
 • Integracija softvera
 • Prijenos podataka na računar: RS 232C (1 port), USB (2 porta), LAN (1 port)
 • Veličina: 470 x 360 x 370 mm (ŠxDxV)
 • Težina: pribl. 27 kg
 • Radna temperatura: 15-32°C
 • Radna vlažnost: 30 – 80% RH

IC CUP tehnologija za kvalitetnu plazmu
1) IC CUP (Internal centrifuge cup)
Krvne ćelije sa većom specifičnom težinom od medijuma za separaciju se odvajaju i zadržavaju na spoljnoj strani medijuma za odvajanje nakon centrifugiranja. samo plazma prolazi kroz kanal i akumulira se na dnu posude nakon odvajanja.
2)
Postavljanje pipete pune krvi u IC CUP. Uz IC CUP dolazi i posebna pipeta.