FUJIFILM EPX3500HD ENDOSKOPSKI SISTEM

Nudi slike visoke rezolucije i superiorne funkcije za naprednu endoskopsku dijagnozu i tretmane.

EPX-3500 HD video procesor

Slike visoke definicije i superiorne funkcije za naprednu endoskopsku dijagnostiku i terapiju

Visok kvalitet slike
EPX-3500HD nudi jasne slike koristeći superiorne funkcije kao što su struktura i naglašavanje boja, automatska kontrola svjetla i zaštita od zamućenja. EPX-3500HD je kompatibilan s našim cijelim asortimanom 590 i 530 serija endoskopa.

Dostupna su tri unapred postavljena FUCE obrasca
. Tri FICE obrasca, koji poboljšavaju ton boje endoskopskih slika procjenom spektralnih slika specifičnih komponenti talasne dužine iz originalne slike obradom slike, unaprijed su definirana i njima se lako može upravljati pritiskom na tipku za prebacivanje opsega .

Funkcija protiv zamućenja
Zahvaljujući funkciji protiv zamućenja, sve snimljene slike su dokumentovane sa oštrim detaljima. Tokom faze arhiviranja, video procesor automatski bira i čuva najčistiju sliku.

Primjenjivo na Full HD široke monitore
Snimljene slike se mogu prikazati na Full HD širokom monitoru bez preklapanja prikaza u stvarnom vremenu.