SHINVA AUTOCLAVE


MOST-T Autoklav

 

24Lt, 45Lt, 50Lt, 80Lt

  • Unutrašnji rezervoar za vodu i sistem za reciklažu otpadne pare koji ne zahteva spoljni priključak za vodu
  • Kontrola mikroračunara
  • Automatsko upravljanje procesima grijanja, sterilizacije
  • Programi sterilizacije za različite materijale (metal, platno, plastika)
  • Sigurnosna i brava vrata komore za sterilizaciju
  • Zvučno i svjetlosno upozorenje na nizak nivo vode
  • LCD displej i manometar pritiska kotla
  • Interni štampač i izvještaj o procesu sterilizacije