RSV EGZOTIČNI I VENTILATOR ZA MALE ŽIVOTINJE

Karakteristike:

 

  • Radi se o ventilatoru koji se može koristiti kod gmizavaca, ptica, mačaka i malih sisara do 12 kilograma.
  • Pruža sigurnu i efikasnu ventilaciju s povremenim pozitivnim pritiskom (IPPV).
  • Frekvencija disanja može se direktno podesiti pomoću RSV-a.
  • Postoji mogućnost prebacivanja jednim dodirom između spontanog disanja i IPPV-a.
  • Pritisak u disajnim putevima se prikazuje u grafiku u realnom vremenu.
  • Omogućava podešavanje brzine disanja u realnom vremenu, I:E omjera, vremena udaha i izdisaja.
  • Zahvaljujući jednostavnosti upotrebe koju pruža njegova fleksibilna i varijabilna struktura, osigurava kompatibilnost različitih struktura između kontrolera i operatera.
  • Promjenom protoka plina reguliše odnos I:E.
  • Omogućava praćenje disanja u realnom vremenu i praćenje kvaliteta disanja i kreiranje parametara alarma za ove situacije.