RIESTER VETERINARSKI EKONOMSKI OTOSKOP

  • Po želji mogu biti uključene 3 kanile.
  • Dolazi sa torbom.