Proline Silica mačje leglo sa mirisom jabuke


Mirisna jabuka 3,8 L – 7,6 L
UPUTSTVA ZA UPOTREBU

 

  • Ako prvi put koristite silicijumsko pecivo za mačke, koristite ga tako što ćete ga pomiješati sa starom leglom.
  • Čistu, praznu kutiju za otpatke napunite silicijumskim kristalnim mačjim leglom.
  • Održavajte svježinu stelje redovnim uklanjanjem čvrstog otpada pomoću lopatice.
  • Kutiju za otpatke držite dalje od mesta gde se jede obrok i trudnica i čuvajte je na suvom mestu.
  • Obavezno perite ruke sapunom nakon svih vrsta dodira s mačjim nosiljem.
  • Očistite kutiju za otpatke tako što ćete jednom mjesečno isušiti i oprati (ovaj period se može smanjiti ako više mačaka koristi istu kutiju za otpatke).