Vcheck V200 UREĐAJ AUTOMATSKE VETERINARSKE ANALIZE HORMONA I TESTOVA IMUNITETA


Karakteristike

 

 • Potpuno kvantitativni automatizovani analizator
 • Točna dijagnoza za pse i mačke za nekoliko minuta
 • Mjerenje T4 kod pasa i mačaka
 • Mjerenje kortizola u psećem serumu
 • Markeri pankreatitisa – cPL, fPL
 • Markeri upale u realnom vremenu – cCRP, fSAA
 • Analizator omogućava ispis i skladištenje rezultata
 • Kvalitet referentne laboratorije, izbjegavanje upućivanja na testove

Testovi na psima:

 • cPL
 • T4
 • TSH
 • Kortizol
 • CRP
 • Progesteron
 • Core Antibody: Parvovirus, Distemper & Hepatitis

 

Feline Tests

 • T4
 • fPL
 • SAA
 • Osnovna antitijela: kalicivirus, herpes i parvovirus

 

Specifikacije

 • Težina: 2,5 kg
 • Vrijeme testiranja: 5 minuta (na osnovu CRP, SAA)
 • Izvor napajanja: AC/DC adapter (12V)
 • Ekran: Touchscreen 7″ TFT u boji
 • Veličina: 200 x 240 x 205 mm
 • Štampač. Ugrađeni štampač
 • LIS/HIS povezivanje. HL7 v2.6 (PCD-01) POCT 1-A
 • Potreban uzorak: serum ili plazma (heparin)
 • Posebna karakteristika: automatsko prepoznavanje imena pacijenta u ruci