BRUCELA DIJAGNOSTIČKI SET


SZO, FAO i OIE smatraju brucelozom najčešću zoonozu u svijetu. Bruceloza je vrlo česta kod ljudi i životinja u našoj zemlji. Bitno je da se bolest sa brucelozom ugasi do operacije u kojoj se nalazi. Ako se bolesne životinje prodaju bez otkrivanja bolesti, bolest će se proširiti na mnoga preduzeća. Rose Bengal i testovi aglutinacije u serumu koriste se za otkrivanje bruceloze. Prema rezultatima ovih ispitivanja, vrše se obavezne prijave za klanje i karantin.

HASVET svi materijali (Rose Bengal-Tube Agglutination-Plate Aglutination) potrebni za medicinske testove dostupni su kao set. U našem setu se nalaze svi materijali od antijenden tube preko vrha etide do pipete. Postoji i besplatna obuka o implementaciji i evaluaciji.

Titri antitijela se određuju testom aglutinacije u trajanju od 17-24 sata, a prema vakcinalnom statusu se razjašnjava da li je životinja bolesna ili ne. Ukupno vrijeme koje će liječniku trebati da testira za 8-10 životinja je 25-30 minuta.

Komplet za bojenje marke Merck i set za parazitološki pregled nalaze se na našoj prodajnoj listi i podržani su za implementaciju i evaluaciju.