BD INJEKTOR - KATETER

Kao kompanija sa dugom istorijom dugom više od 120 godina, BD nastavlja svoje usluge sa više od 65.000 zaposlenih u 50 zemalja. Ima 80% tržišnog udjela u svijetu.

 

BD injektor ispunjava globalne standarde performansi.

Približno 220 BD špriceva se koristi širom svijeta, svake sekunde svakog dana. Kroz ovaj globalni događaj i preko 100 godina hipodermološke inovacije, BD je uspostavio specifikacije dizajna i procesa za BD Emerald™ špriceve koje pomažu da se osigura dosljedno ispunjavanje standarda kao što su ISO 7886-1 i ISO 594.

 

Proizvodi:

BD Neoflon Pro kateter 24 GA
BD Neoflon kateter 26GA
BD Neoflon 24 GA
BD Venflon 18 GA
BD Venflon 20 GA
BD Venflon 22 GA
BD Neoflon Pro kateter 26GA
BD Venflon Pro 18G
BD Venflon Pro 18G BD Venflon Pro 18G BD Venflon Pro Venflon
18 GA BD
Venflon Pro Venflon 22 GA
BD Discardit II šprica sa iglama 2 ml 22G
BD Discardit II šprica sa iglama 5 ml 21G
BD Emerald Pro 5ml 21 G
BD Emerald Pro 10 ml 21 G
BD Emerald Pro 2 ml 21 G
BD Emerald Pro 2 ml 21 G