ANTIBIOGRAM SET

Antibiotici su najčešće i najčešće korišteni lijekovi u liječenju. Zbog neosjetljive i pretjerane upotrebe antibiotika, bakterije mogu razviti rezistenciju na lijekove, a mogu se uočiti i problemi kao što su maskiranje dijagnoze, povećanje troškova liječenja, kasno liječenje, superinfekcija, diskreditacija liječnika i lijekova itd.

Disk Difuzion Method se preporučuje za pravi izbor antibiotika. Ovaj test primjenjuju rutinske laboratorije širom svijeta i omogućava praktičaru da odabere grupu antibiotika na koju su mikroorganizmi najosjetljiviji za samo 20 minuta, a rezultati se mogu utvrditi za 2-3 dana. To je kvalitativni test koji mjeri inhibicijski učinak antibiotika na subjekta.

HASVET Medical obezbjeđuje svu potrebnu opremu za testiranje u kompletu. Naš set uključuje dezinfektor, pincete, antibiogram pincete, specijalnu žicu itd. svu opremu koja vam je potrebna. Također, pružamo besplatne obuke primjene i tumačenja.