VETERINARSKI TONOMETER

VETERINARSKI TONOMETERTONOVET Plus Tonometar Icare® TONOVET Plus je tonometar nove generacije za brzo i jednostavno veterinarsko mjerenje IOP-a. Icare® TONOVET Plus tonometar se koristi za mjerenje IOP-a kod pacijenata sa životinjama od strane liječnika opće veterinarske prakse, veterinarskih oftalmologa i drugog veterinarskog medicinskog osoblja.   Kao i kod svih Icare® tonometara, TONOVET Plus tonometar se…

FUNDUS CAMERA

FUNDUS CAMERASmartscope PRO ručna fundus kamera je lagana, pristupačna i može se integrirati sa modulom fluoresceinske angiografije (FA).   Izrađuje se za pregled i dokumentaciju mrežnjače kod različitih očnih bolesti i neuroloških poremećaja. Smartscope PRO kamera nije midriatična, što znači da nema potrebe za dilatacijom zenice prilikom snimanja fundusa. Kamera ima vidno polje od 40 stepeni,…