BAXTER PRISMAFLEX SISTEM HEMODIJALIZE

BAXTER PRISMAFLEX SISTEM HEMODIJALIZEInovativni PRISMAFLEX sistem je dizajniran da podrži oporavak kritično bolesnih pacijenata sa akutnom ozljedom bubrega (AKI).   Fleksibilni sistem ispunjava zahtjeve višestrukih terapija sa raznovrsnom platformom koja se može prilagoditi specifičnim potrebama pacijenata. Kako nema dva ista pacijenta, to također omogućava individualnu njegu pacijenata. Za razliku od intermitentne hemodijalize (IHD) ili spore dijalize…