VETTALKS

VETTALKSVettalks je platforma sa 8.000 veterinara i kandidata za veterinare. Obuke značajnih edukatora u svijetu i Turskoj se konstantno postavljaju na platformu. Tako se do najtačnijih i ažurnih informacija, obuka (Prijava) može doći na najbrži i najinovativniji način. Platforma je potpuno besplatna. Vettalks je kompanija koja pruža usluge sektoru veterinarske medicine, koji uključuje različite strukture. U osnovi, cilj mu…