Pi PHARMA

Pi PHARMAHasvet A.Ş. doprinijeli profesionalnom razvoju naših veterinara u oblastima medicine, softvera i hirurgije.     S Pi Farmom nastavljamo služiti našoj industriji napredujući s istom vizijom u zdravstvu životinja i farmaceutskoj industriji.   Pi Farma je jedan od retkih proizvodnih pogona u oblasti zdravlja životinja i farmaceutske industrije u Turskoj, sa fabričkim zemljištem od 7.200m²…