BRUCELA DIJAGNOSTIČKI SET

BRUCELA DIJAGNOSTIČKI SET SZO, FAO i OIE smatraju brucelozom najčešću zoonozu u svijetu. Bruceloza je vrlo česta kod ljudi i životinja u našoj zemlji. Bitno je da se bolest sa brucelozom ugasi do operacije u kojoj se nalazi. Ako se bolesne životinje prodaju bez otkrivanja bolesti, bolest će se proširiti na mnoga preduzeća. Rose Bengal i testovi aglutinacije…

ANTIBIOGRAM SET

ANTIBIOGRAM SET Antibiotici su najčešće i najčešće korišteni lijekovi u liječenju. Zbog neosjetljive i pretjerane upotrebe antibiotika, bakterije mogu razviti rezistenciju na lijekove, a mogu se uočiti i problemi kao što su maskiranje dijagnoze, povećanje troškova liječenja, kasno liječenje, superinfekcija, diskreditacija liječnika i lijekova itd. Disk Difuzion Method se preporučuje za pravi izbor antibiotika. Ovaj test primjenjuju…