SHINVA AUTOCLAVE

SHINVA AUTOCLAVE MOST-T Autoklav   24Lt, 45Lt, 50Lt, 80Lt Unutrašnji rezervoar za vodu i sistem za reciklažu otpadne pare koji ne zahteva spoljni priključak za vodu Kontrola mikroračunara Automatsko upravljanje procesima grijanja, sterilizacije Programi sterilizacije za različite materijale (metal, platno, plastika) Sigurnosna i brava vrata komore za sterilizaciju Zvučno i svjetlosno upozorenje na nizak nivo…